Information

Information

Syftet med Svenska Submission Wrestling Förbundet (SSWF) är att samla svenska klubbar som utövar SW, samt att ansvarsfullt och med de högsta idrottsliga ideal administrera SW-regelverken och arrangera nationella och internationella SW-tävlingar. Förbundet ska även aktivt verka för att vara en del av den etablerade svenska idrottsrörelsen och bidra till den på ett positivt sätt. I sin verksamhet skall förbundet aktivt verka för jämställdhet, tolerans och integration då dessa berikar och utvecklar både förbundet och samhället i stort. Förbundet arbetar för att upprätthålla både de västerländska och österländska idrottsliga ideal som utvecklats inom kampsporterna. Dessa tar sig primärt uttryck i känslan för fair play samt visandet av respekt och ödmjukhet. Förbundet har en öppen och demokratisk organisation och är politiskt och religiöst obunden.